Az http://ommf.gov.hu/ bejelentése alapján Az építőipari tevékenység ellenőrzése kerül fókuszba

Az http://ommf.gov.hu/ honlaján megjelent bejegyzés:

2014.05.08. - Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tájékoztatása
- az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata szempontrendszeréről.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (a továbbiakban: NMH MMI) 2014. évi ellenőrzési irányelveinek „II. A munkavédelmi ellenőrzés elvei” című fejezete, „Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök, szakmák, ágazatok” rész 2. pontjában szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységek.

Az NMH MMI és a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelőségei (a továbbiakban: felügyelőségek) 2014. évi országos hatósági ellenőrzési tervének 4./b) pontjában került meghatározásra az építőipari kivitelezési tevékenységek ellenőrzésére irányuló célvizsgálat.

A célvizsgálat indokolása: „Az építőipari tevékenyég ellenőrzését az indokolja, hogy 2013. I-III. negyedévében beérkezett azonnali jelentések alapján szabálytalan munkavégzés miatt 12 halálos kimenetelű munkabaleset történt Magyarországon, amely a halálos munkabalesetek egyharmadát jelenti.”