Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás

-Előzetes
-Ismétlő
-Rendkívüli

Elõzetes oktatás:

Elméleti és gyakorlati részbõl áll.
Az oktatás anyagát vissza kell kérdezni.
Azt a dolgozót, aki 6 hónapot meghaladó idõtartamot töltött munkahelyétõl távol, az oktatás szempontjából új dolgozónak kell tekinteni.
Az oktatásokat a munkáltató (vagy az általa írásban megbízott személy) tartja.
Az oktatást munkaidõben kell megtartani.
A „Munkavédelmi Oktatási Napló”-ban célszerû dokumentálnia.
A munkavédelmi oktatás fõbb témái:

A munkavédelemmel kapcsolatban a jogszabályok által számára biztosított általános jogokat és kötelezettségeket.
A munkahelyi belsõ elõírások, utasítások rá vonatkozó rendelkezéseit.
A munkája egészséges és biztonságos végzéséhez szükséges utasításokat (technológia, gépkezelési, karbantartási stb.).
A jogszabályoknak a beosztásával illetve munkájával összefüggõ elõírásait.
A munkavégzéssel járó, helyi körülményekbol adódó veszélyeket, ártalmakat – mind a munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében, azok elhárításának módját, a rendkívüli helyzetekben tanúsítandó magatartást.
Az alkalmazott eszközök, anyagok, továbbá védõeszközök helyes használatát.
A munkájával kapcsolatos közlekedésbiztonsági, tûzvédelmi, elsõsegély-nyújtási ismereteket.

Rendkívüli oktatás:

A munkahely vagy a munkakör megváltozásakor.
A munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor.
Új technológia bevezetésekor.

Ismétlõdõ oktatás:

A jogszabályok „szükséges gyakorisággal” írják elõ, ha a munkáltató – munkavédelmi szempontból - valamilyen szabálytalanságot észlel.

Idegen dolgozók oktatása:

Ha a munkáltató területén idegen munkáltató dolgozói munkát végeznek, annak megkezdése elõtt a telephely sajátosságait figyelembe véve õket oktatásban kell részesíteni.